Meidän tarina ja tavoite / Vår story och målsättning


Trail Riders Vaasa ry sai alkunsa Vaasalaisten maastopyöräilystä ja sen alalajeista kiinnostuneiden aktiiviharrastajien kesken.

Yhtenä seuran tavoitteena on parantaa maastopyöräilyn olosuhteita Vaasassa ja sen ympäristössä sekä saada lajin pariin uusia innokkaita harrastajia ja palvella jo olemassa olevia.

Tavoitteena on myös järjestää erilaisia maastopyöräilyyn liittyviä tapahtumia kuten tekniikkakouluja, laskupäiviä ja pyrkiä helpottamaan juniorien tai vanhempien tutustumista eri lajien saloihin.

Yhtenä isompana tavoitteena on rakentaa Gerbyynmäelle Pumptrack rata josta onkin jo suunnitelmat valmiina ja keskustelut avattu Vaasan Kaupungin kanssa.

Olemme olleet myös aktiivisesti vaikuttamassa Öjbergetin kehityshankkeeseen joka toivottavasti etenee kaupungin toimesta mahdollisimman nopeasti.Trail Riders Vaasa ry fick sin början av aktiva terrängcyklister i Vasa

Ett av målen med föreningen är att förbättra förutsättningarna för terrängcykling i Vasa med omnejd. Därtill vill föreningen locka nya aktiva utövare till grenen och samtidigt tjäna de som redan är aktiva.

Planen är även att arrangera olika evenemang såsom teknikträningar och enduro/downhill-dagar. Föreningen försöker även underätta för både juniorer och föräldrar att bekanta sig med de olika delområdena inom terrängcyklingen.

Ett stort mål är att bygga en Pumptrack bana vid Gerby berget. För det finns redan en färdig plan och diskussioner pågår med Vasa stad om att få bygga den inkommande år.

Redan nu har föreningen också aktivt deltagit och påverkat planeringen och utvecklingen av Öjbergets friluftsområde, ett projekt som Vasa Stad förhoppningsvis för framåt i rask takt.


Liittymällä jäseneksi / Som medlem får du

Tapahtumia, valmennuksia, laskupäiviä, tekniikkakouluja, harjoitusleirejä.

Olet piireissä ja pääset vaikuttamaan alueen pyöräilyyn.

Jäsenyyden avulla voit ostaa Suomen pyöräilyn lisenssin sekä hankkia kattavan vakuutuksen harrastuksellesi.

Seura-alennuksia yhteistyökumppanien kautta.

Jäsenyyden hinta vain muutamia kymppejä vuodessa.Evenemang, teknikskolor, träningsläger, träningsupplägg, enduro/downhill-dagar

Du är en del av cykelgänget och har möjlighet att inverka på cyklingen i trakten.

Som medlem har du möjlighet att köpa en lisenss från Suomen Pyöräily, samt införskaffa en täckande försäkring för din hobby.

Förenings-rabatter hos våra samarbetspartners

Medlemsavgiften är bara några tior i året.